Štefan Bazala

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BAZALA Štefan

XV. voleb. kraj

hospitant ČS

Nastoupil po Štefanu Majorovi (K), jenž pozbyl mandátu

Volba verifikována 170, 16. III. 1932; 5.

Slib vykonal 171, 17. III. 1932; 3.

Byl členem výb. im. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z., o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (t. 2117); mluví též o bezpečnostních poměrech v lomu v Ladci na Slovensku.

235, 22. XII. 1932; 28.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Trenčíně (souhlas k výkonu trestu)

238, 17. I. 1933; 8.

zpr. t. 2809; zprav. dr Daněk; nevydán k výkonu trestu

364, 21. III. 1935; 40-41.

žádost, aby bylo proti posl. Hadkovi a Vallo zakročeno podle § 51 jedn. řádu pro skutkovou urážku, které se proti němu dopustili v 266. schůzi posl. sněm.

266, 27. IV. 1933; 84.

posl. Hadkovi a Vallo udělena důtka

268, 9. V. 1933; 12-14.

"B" resp. Bab-Baz "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Ber-Bez "B" resp. Bíl-Brd "B" resp. Bro-BuzISP (příhlásit)