Bohumil Vaculík

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VACULÍK Bohumil

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. soc.-pol. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu na Hranicku a Holešovsku postiženému živelní pohromou, t. 1267.

130, 23. VI. 1931; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci vichřicí a větrnou smrští postiženému obyvatelstvu na Hranicku a Opavsku, t. 1908.

202, 12. VII. 1932; 5.

na vydání zákona o zřízení a působnosti komor práce, t. 2891.

368, 2. IV. 1935; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků.

176, 14. IV. 1932; 21.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

189, 25. V. 1932; 8.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 10.ISP (příhlásit)