Josef Tůma

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TŮMA Josef

X. voleb. kraj

ČS

Nastoupil po zemřelém Otakaru Svobodovi.

Volba verifikována 99, 29. I. 1931; 4.

Slib vykonal 66, 24. VI. 1930; 4.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 54 Sb. z., t. 1503.

155, 14. XII. 1931; 7.

na rychlé poskytnutí pomoci zemědělcům na okrese píseckém, kteří živelní pohromou byli postiženi, t. 1919.

202, 12. VII. 1932; 32.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 108.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927 č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); obírá se hlavně poměry cestářů.

115, 27. III. 1931; 30.

o zákonu o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (t. 1279)

136, 3. VII. 1931; 16.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o zjevech stále se zostřující hospodářské krise.

171, 17. III. 1932; 75.

o imunitní věci posl. Ostrého (t. 2302)

286, 23. VI. 1933; 19.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 39.

Interpelace:

o zrušení a přeložení vojenských lesních podniků (truhlárny a pily) ve Velkých Levárech na Slovensku,

t. 747/I. 78, 5. XI. 1930; 3.

odpov. t. 892/XIV. 97, 27. I. 1931; 12.

o propuštění cestářů okresu Strakonice

t. 893/XXVI. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1068/XIV. 117, 24. IV. 1931; 30.

o civilních zaměstnancích vojenských skladů, dílen zdravotních a léčebných ústavů,

t. 1536/IV. 163, 21. I. 1932; 5.

odpov. t. 1700/XII. 179, 28. IV. 1932; 4.

o poměrech zaměstnanců v hostinské živnosti,

t. 2104/II. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2227/XIV. 266, 27. IV. 1933; 84.

o vypovídání kolektivních smluv a zhoršování pracovních i mzdových poměrů dělnictva na státních pilách,

t. 2116/XII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2210/II. 263, 25. IV. 1933; 3.

o hrubém porušování zákonné 8hodinné doby pracovní v závodech holičských,

t. 2142/I. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/IV. 263, 25. IV. 1933; 3.

o hrubém porušování zákonné 8hodinové pracovní doby v závodech řeznických a uzenářských,

t. 2356/IX. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/IV. 315, 15. II. 1934; 6.

Žádost ve věcech imunity:

žádost, aby proti posl. Ostrému zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil ve včerejší schůzi posl. sněmovny.

283, 9. VI. 1933; 3.

zpr. t. 2302; zprav. dr Daněk; důtka udělena

286, 23. VI. 1933; 16-20.ISP (příhlásit)