Emil Russ

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RUSS Emil

VII. voleb. kraj

K

Nastoupil po Karlu Haiblickovi, jenž pozbyl mandátu.

Volba verifikována 170, 16. III. 1932; 5.

Slib vykonal 165, 22. I. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782); mluví o nouzi obyvatelstva v Rudohoří.

186, 19. V. 1932; 61.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 3.

Interpelace:

naléhavá, o daňové defraudaci spáchané Františkem Stejskalem,

t. 2047. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2164. 259, 23. III. 1933; 3.

o nezákonité domovní prohlídce u posl. Kuhnové,

t. 1797/XII. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1979/XXV. 207, 20. X. 1932; 8.

o sebevraždě záložníka Josefa Sellnera,

t. 1977/X. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/XVI. 230, 16. XII. 1932; 2.

o nevysvětleném, podezřelém úmrtí v chebské nemocnici,

t. 2131/VII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2341/XVIII. 293, 17. X. 1933; 9.

že finanční strážník těžce zranil nezaměstnaného Jana Stöhra z Klinghartu,

t. 2131/IX. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/XXII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o surovém, neoprávněném jednání četnictva při projevu v Kraslicích,

t. 2470/XII. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2560/V. 327, 15. V. 1934; 5.

Dotazy podle § 70 jedn. ř.:

zdali předs. posl. sněm. jest ochoten vymoci od vlády okamžité vrácení listin zabavených při prohlídce v bytě posl. Kuhnové v Chomútově dne 14 května, jakož i příkladné potrestání úředních orgánů, které touto prohlídkou porušily poslaneckou imunitu, zvláště pak okr. hejtmana dr Wagnera.

192, 3. VI. 1932; 3.

v němž popírá výsledky šetření, obsažené ve vyjádření předsedy vlády o zatčení dr Sterna 1. V. 1932 v Ústí n. L.

195, 17. VI. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

zpr. t. 2614; zprav. dr Suchý;

323, 24. IV. 1934; 8.

nevydán 334, 19. VI. 1934; 17.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, resp. zločin podle §§ 9, 81 tr. z.)

343, 25. X. 1934; 22.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

348, 27. XI. 1934; 5.

zpr. t. 2927; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 37-8.ISP (příhlásit)