Wenzel Jaksch

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1966

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAKSCH Wenzel

VIII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. kult. - rozp. - zásob. - zeměd. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

aby byl podán zákon ku podpoře vnitřní kolonisace, t. 2519.

323, 24. IV. 1934; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1930; 3.

o zákonu. o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759)

78, 5. XI. 1930; 22.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 13.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků; vyslovuje soustrast obětem krveprolití na Mostecku 13. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 16.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 39.

o im. věci podle § 51 jedn. řádu Stern ca Jaksch (t. 2522).

323, 24. IV. 1934; 25.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637)

332, 14. VI. 1934; 29.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 45.

Interpelace:

o pobuřujícím nesociálním postupu státní lesní správy vůči dřevorubcům v oblasti modravské, na panství dlouhoveském,

t. 1841/VII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o vydání kartelového zákona,

t. 1930/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2350/XV. 296, 20. X. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

žádost posl. Sterna, aby proti posl. Jakschovi zakročen obylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivé výroky, jichž proti němu použil ve 316. schůzi sněmovny dne 16. února 1934 při řeči posl. Gottwalda.

318, 21. II. 1934; 33.

zpr. t. 2522; zprav. dr Daněk; udělena veřejná důtka

323, 24. IV. 1934; 25-8.ISP (příhlásit)