Max Budig

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUDIG Max

XI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obchod.

Vzdal se posl. mandátu 25. V. 1937.

100, 3. VI. 1937; 3.

Po něm nastoupil inž. Stanislaus Králíček.

Interpelace:

že finanční úřady přikazují vyvěšovati vlajky,

t. 672/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o potrestání p. Frant. Haidy z Jihlavy, protože uspořádal dobročinnou peněžní sbírku mezi určitými osobami, a o těžkých jazykových vadách odvolacího rozhodnutí brněnského zemského úřadu,

t. 675/XV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XV. 86, 11. III. 1937; 4.

o nadržování českým konsumním spolkům při kontingentaci dodávek ryže,

t. 744/X. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XIII. 100, 3. VI. 1937; 4.ISP (příhlásit)