Dr. Ing. Vladislav Brdlík

Narozen: v roce 1879

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRDLÍK Vladislav, Dr., inž.

I. A voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol, t. 254.

25, 21. I. 1936; 9.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Návrhy resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 140

(o civilních hlídačích vojenské správy)

22, 12. XII. 1935; 41.

rozp. výb. zpr. t. 244

(zákon o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta)

23, 19. XII. 1935; 6, doslov 26.

rozp. výb. zpr. t. 250

(zákon o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi)

24, 20. XII. 1935; 24, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 247

(usnesení posl. sněmovny [t. 1332 a 2975-III], kterým se mění a doplňuj zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě)

24, 20. XII. 1935; 45.

rozp. výb. zpr. t. 541

(návrh posl. Teplanského, inž. dr Brdlíka, dr Meissnera, dr Klapky, dr Nováka, Ostrého, Tauba a Viereckla na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa)

56, 24. VI. 1936; 4.

doslov 58, 26. VI. 1936; 52.

rozp. výb. zpr. t. 1017

(zákon o branné výchově)

108, 24. VI. 1937; 17.

doslov 109, 25. VI. 1937; 15, vyjádření a resolucích 49.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, který se mění a doplňuje zákon o přímých daních, (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 11.ISP (příhlásit)