Olexa Borkaňuk

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BORKAŇUK Olexa

XXII. voleb. kraj

K

Nastoupil na místo posl. Ivana Lokoty, jehož mandát volební soud odepřel ověřiti.

Slib vykonal 8, 5. XI. 1935; 3.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. kult. a ústav.-práv.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

aby se ihned poskytla pomoc obyvatelstvu Podkarpatské Rusi, postiženému katastrofálním suchem, t. 1068.

112, 29. X. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. X. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 34.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 97.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 3.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 48.

Interpelace:

o nezákonném postupu četnictva ve vesnici Lukovo,

t. 147/XI. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 340/XX. 32, 17. III. 1936; 5.

o zabavovací praxi užhorodské censury,

t. 424/II. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 547/I. 58, 26. VI. 1936; 5.

o odsouzení Ivana Hafince,

t. 446/VIII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

o jednání četnictva a exekutorů v Trnovu,

t. 603/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 772/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o stížnosti rolníků z obcí Dovhé, Suchá Broňka, Kušnice, Lisičovo do provádění parcelace na majetku Maltézských rytířů,

t. 619/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 772/I. 78, 11. II. 1937; 6.

že se od rolníků na Podk. Rusi vybírají daně z jedlých olejů,

t. 691/I. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 857/VII. 9, 15. IV. 1937; 3.

o zastavení exekucí a vyrovnání daňových nedoplatků u pracujícího obyvatelstva na Podk. Rusi,

t. 691/II. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/XXV. 88, 31. III. 1937; 4.

o otevření "ruské" školy v obci Berecká Rostoka na Podk. Rusi,

t. 691/III. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/XXIV. 88, 31. III. 1937; 4.

že akc. společnost "Latorice" nezaplatila obcím dávku z přírůstku hodnoty majetku,

t. 858/I. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/II. 112, 29. X. 1937; 11.

že četnictvo ve velkoberezňanském okrese brutálně zachází se sedláky,

t. 858/V. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

o neslýchané a protizákonné konfiskační praxi státního zastupitelství v Užhorodě,

t. 1062/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/II. 129, 27. I. 1938; 8.

o hrubém a protizákonném postupu referenta a exekutora berního úřadu v Mukačevě při vybírání daní od sedláků v obci Červeňovu,

t. 1208/IV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1406/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Užhorodě (přečin urážky na cti a pomluvy tiskem podle § 1 a § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

96, 27. IV. 1937; 26.

kraj. soud v Užhorodě (přečin pomluvy tiskem podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

98, 20. V. 1937; 4.ISP (příhlásit)