Gustav Beuer

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEUER Gustav

V. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., ink. a rozp.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na zavedení péče obcí o nezaměstnané, t. 69.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby německé okresy, ve kterých jest bída, byly prohlášeny za nouzové území, t. 106.

11, 7. XI. 1935; 41.

na provedení mimořádných pomocných opatření pro severočeský nouzový okres šluknovský, t. 379.

35, 26. III. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 8.

o imunitní věci F. Hollube (t. 101).

14, 15. XI. 1935; 9, 12.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 14.

při projednávání smluv s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) mluví o sudetskoněmecké straně.

144, 31. III. 1938; 7.

Věcné poznámky:

(za rozpravy o prohlášení min. zahr. věcí dr. Beneše z 5. XI. 1935), v níž odpovídá na vývody posl. dr. Peterse o vyzvědačství a práci "Gestapo".

12, 8. XI. 1935; 26.

(za předběžné rozpravy o zákonu o soudní příslušnosti, civil. řádu soud. a uvozov. zákona k těmto zákonům t. 850), v níž upozorňuje, že soudní praxe chová mnoho nespravedlností vůči německému obyvatelstvu.

95, 23. IV. 1937; 10.

Interpelace:

že českolipské okresní hejtmanství neprávem škrtlo vyživovací lístky,

t. 185/I. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 387/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

že v politickém okrese jabloneckém byli odsouzeni nezaměstnaní, poněvadž "neprávem brali vyživovací lístky", t. 185/IX.

22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 387/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

o nezákonném rozpuštění schůze v Liberci,

t. 258/III. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 423/IV. 42, 7. V. 1936; 4.

že byla na členy dětřichovické obecní rady (ok. frýdlantský v Čechách) uvalena odpovědnost za to že vydali vyživovací lístky osobám, dostávajícím státní starobní podporu,

t. 330/V. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/XIV. 55, 22. VI. 1936; 4.

že českokameničtí četníci ztýrali mladistvého dělníka Hünigena,

t. 388/X. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 555/II. 59, 27. VI. 1936; 25.

o zabavení časopisu "Rote Sportfront",

t. 390/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 470/XVIII. 49, 4. VI. 1936; 4.

o zákazu přednášeti Heinovu báseň "Tkalci",

t. 424/VIII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XXII. 60, 7. X. 1936; 8.

o chování správce podmokelské policie dr. Horny,

t. 586/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/VII. 70, 3. XII. 1936; 106.

o událostech v Mariánských Lázních-Kynžvartě,

t. 613/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XI. 80, 18. I. 1937; 4.

o protizákonném zakazování libereckého policejního ředitelství,

t. 619/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

že bývalý španělský král zamýšlí vrátiti se do Československa,

t. 619/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XI. 80, 18. II. 1937; 4.

o znovu ohlašovaném návratu býv. španělského krále do Československa,

t. 902/II. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

o pletichách sudetskoněmecké strany, směřující k občanské válce,

t. 1011/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1243/III. 133, 25. II. 1938; 19.

Žádosti ve věcech imunity:

3 žádosti klubu poslanců Sudetské něm. strany, aby proti posl. Beuerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky proti členům tohoto klubu.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádosti odvolány. 75, 17. XII. 1936; 7.

2 žádosti posl. Hollube, aby proti posl. Beuerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádosti odvolány. 75, 17. XII. 1936; 722.

kraj. soud ve Znojmě (přečiny podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb. z. a n.).

65, 27. XI. 1936; 6.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

100, 3. VI. 1937; 5.

Volán k pořádku:

14, 15. XI. 1935; 12.

61, 8. X. 1936; 26, 27.

143, 29. III. 1938; 22.ISP (příhlásit)