Alois Beneš

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENEŠ Alois J.

I. A voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., parl. úsp. kom. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na rychlou pomoc krajům v povodí řek, postiženým živelními pohromami, t. 783.

80, 18. II. 1937; 4.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1118

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. VI. 1927 č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinnu dne 5. IV. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1937, č. 179 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 6.

Interpelace:

o ústřední organisaci československého motorismu,

t. 362/XVII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/X. 60, 7. X. 1936; 8.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 8.

zpr. t. 963; zprav. V. Kosek; nevydán.

110, 26. VI. 1937; 13.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 3 zákona č. 178/1924 Sb. z. a n. o úplatkářství).

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti).

94, 22. IV. 1937; 4.ISP (příhlásit)