Ján Bečko

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEČKO Ján

XVIII. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.), soc.-pol. a techn.-doprav.

Stal se hospitantem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1933; 3.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 306 (im. Š. Suroviaka).

34, 20. III. 1936; 45.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 59.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 34.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 41.

Interpelace:

ve věci zajištění zaměstnání dělníkům státních bání a hutí po ukončení vojenské presenční služby,

t. 44/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/I. 8, 5. XI. 1935; 16.

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Bratislavě (přečin podle § 1 a § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

36, 21. V. 1936; 5.

zpr. t. 414; zprav. J. Lichner; nevydán.

50, 5. VI. 1936; 20.ISP (příhlásit)