JUDr. Miloš Vančo

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANČO Miloš, Dr.

XIX. voleb. kraj

Ľud. (SNS)

Nastoupil na místo zemřelého Msgre Andreje Hlinky.

Slib vykonal 151, 17. XI. 1938; 5.

Byl členem výb. in. a stál. (náhr.).

Jmenován ministrem spravedlnosti vlády Slovenské krajiny 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zproštěn úřadu ministra 9. III. 1939.ISP (příhlásit)