Ján Vančo

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1975

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANČO Ján S.

XXI. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., ink. (I. náhr.), parl. úsp. kom. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1111

(zákon o zbraních a střelivu)

115, 15. XI. 1937; 7, doslov 15.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1272

(Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě techn.-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. VIII. 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne).

143, 29. III. 1938; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 31.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v. Prešově

(přestupek urážky na cti podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

76, 21. I. 1937; 7.

zpr. t. 967; zprav. V. Košek; nevydán.

148, 10. V. 1938; 15.ISP (příhlásit)