Ing. Dr. Marie Tumlířová

Narozena: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TUMLÍŘOVÁ Marie, Dr., inž.

I. B voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byla členem výb. ink. (I. náhr.), kult. a zásob.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 108.

407, 22. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 31.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška, Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

42, 7. V. 1936; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 19.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 13.

Interpelace:

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.ISP (příhlásit)