Pavel Teplanský

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TEPLANSKÝ Pavel

XV. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp.

Jmenován vládou ministrem pro Slovensko 7. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 6.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Zproštěn úřadu ministra 11. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na pomoc obcím v okr. nitranském a topolčianském, postiženým živelní pohromou, krupobitím a rozvodněním řeky Nitry, t. 534.

55, 22. VI. 1936; 4.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

Návrh resoluční:

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 475

(zákon o půjčce na obranu státu).

48, 27. V. 1936; 6, doslov 28.

rozp. výb. zpr. t. 635

(zákon o nové úpravě československé měny).

61, 8. X. 1936; 3, doslov 31.

rozp. výb. zpr. t. 932

(zákon o zřízení vysoké školy technické v Košicích).

100, 3. VI. 1937; 7.

doslov M. Martinásek.

102, 8. VI. 1937; 18, 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 32.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Trnavě (přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 810; zprav. J. Dvořák; nevydán.

96, 27. IV. 1937; 24.ISP (příhlásit)