Karel Procházka

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROCHÁZKA Karel

VIII. voleb. kraj

K

Nastoupil po J. Dvořákovi, jenž byl nálezem voleb. soudu zbaven mandátu.

Slib vykonal 42, 7. V. 1936; 3.

Volba verifikována 40, 29. IV. 1936; 108.

Byl členem výb. im., rozp., soc.-pol. a techn.-doprav.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na opatření vlády k ochraně a zabezpečení horníků a jejich rodin z dolu "Ferdinand" v Chomle u Radnic, t. 904.

97, 13. V. 1937; 4.

na změnu a doplnění zákona ze dne 10. VII. 1934, č. 178 Sb. z. a n. o báňské inspekci, t. 905.

97, 13. V. 1937; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 536. 58, 26. VI. 1936; 43.

k t. 942. 103, 10. VI. 1937; 17.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 52.

Návrhy resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 67, 68.

k t. 1168. 124, 13. XII. 1937; 14.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 5.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880); mluví též o důlní katastrofě na dole "Ferdinand" v Chomli.

96, 27. IV. 1937; 9.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 5.

o zákonu o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (t. 1190).

128, 17. XII. 1937; 29.

Interpelace:

ve věci protiprávního postupu okres. úřadu v Rokycanech a zemského úřadu v Praze,

t. 1039/I. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/V. 129, 27. I. 1938; 8.

ve věci ohrožení domů dolováním a poddolováním na Kladensku,

t. 1287/IX. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1406/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Holicích (přestupek podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)