Václav Pozdílek

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POZDÍLEK Václav

III. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in., ústav.-práv., zahr., zeměd. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím postiženým zemědělcům na Náchodsku, t. 938.

100, 3. VI. 1937; 13.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 157

(o iniciativních návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami).

22, 12. XII. 1935; 42.

úst.-práv. výb. zpr. t. 247

(usnesení posl. sněm. [t. 1332 a 2975-III], kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě).

24, 20. XII. 1935; 45, doslov 47.

úst.-práv. výb. zpr. t. 476

(zákon, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n.).

49, 4. VI. 1936; 4, doslov 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 642

(zákon o dobrovolném zastavení, postupu a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod veřejnou správou).

65, 27. XI. 1936; 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 689

(zákon, kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů 4 1/2 % půjčky zemského hlav. města Brna z r. 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100 milionů Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

66, 28. XI. 1936; 5.

zahr. výb. zpr. t. 662.

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 10. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. VIII. 1936, č. 244 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 62.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1255 (za dr Dufka)

(zákon o dopravních značkách pro silniční dopravu).

140, 16. III. 1938; 10, doslov 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. Z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 61.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 38.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

132, 24. II. 1938; 13.

o zákonu jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (t. 1314).

146, 7. IV. 1938; 6.ISP (příhlásit)