Karel Kut

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUT Karel

I. B voleb. kraj

NSj, mk, Lig., NJ

Nastoupil na místo posl. J. Stříbrného, který se vzdal 18. VI. 1935 mandátu.

Slib vykonal 4, 24. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. in., ink., soc.-pol. a ústav.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců Národního sjednocení 4. VI. 1937.

101, 4. VI. 1937; 26.

Stal se členem klubu posl. Lig. a RNS.

115, 15. XI. 1937; 17.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na změnu někt. ustanovení Ústavní listiny o volbě a o úřadu presidenta republiky a jeho náměstka a na změnu zák. ze dne 9. III. 1920, č. 161 Sb. z. a n. o volbě presidenta republiky,

t. 235. 25, 21. I. 1936; 9.

Návrh resoluční:

k t. 942. 103, 10. VI. 1937; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 15.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 16.

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (t. 557).

59, 27. VI. 1936; 7.

o zákonu, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. VII. 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. XII. 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. VI. 1934, č. 113 Sb. z. a n. (t. 558) a o zákonu, kterým se mění finanční zákon na rok 1936 (t. 567).

59, 27. VI. 1936; 15.

o návrhu sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgereinera na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů posl. sněmovny a senátu (t. 834).

86, 11. III. 1937; 5.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 40.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu. (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 25.

Interpelace:

o zrušení německých úřadoven a jmenování nových správních orgánů Všeobecného pensijního ústavu v Praze,

t. 523/X. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XIII. 61, 8. X. 1936; 34.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj soud v Jičíně (přečin podle § 18, č. 2 zák. č. 50/23 Sb. z. a n., případně přestupek urážky vlády podle §§ 2 a 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky

26, 23. I. 1936; 4.

aby proti posl. Vallo zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok.

42, 7. V. 1936; 4.

zpr. t. 463; zprav. J. Lichner; posl. Vallo

udělena veřejná důtka 47, 26. V. 1936; 30.

kraj. soud trest. v Brně (přečin podle §§ 242 a 266 tr. z.)

97, 13. V. 1937; 4.

žádost odvolána 112, 29. X. 1937; 13.

Dotazy podle § 70 j. ř.:

předsedovi posl. sněmovny o usnesení koaličního subkomitétu rozpočt. výb., které prý je v rozporu s projevem předsedy vlády z 5. XII. 1935 a které nemá opodstatnění v platném jedn. řádu a není sdíleno posl. sněmovnou.

129, 27. I. 1938; 5, odpov. předsedy 5.

předsedovi posl. sněmovny o vstupu A. Schluscheho do klubu poslanců sedetskoněmecké strany, který odporuje ustanovení 1. odst. § 22 úst. listiny.

150, 2. VIII. 1938; 9, odpov. předsedy 9.ISP (příhlásit)