Ing. Franz Künzel

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÜNZEL Franz, inž.

XIV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. soc.-pol. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 39.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 14.

o vlastní imunitní věci (t. 720).

85, 5. III. 1937; 42.

Interpelace:

o nezákonitém rozepisování dodávek,

t. 147/IV. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 340/XI. 32, 17. III. 1936; 5.

že okresní soud v Moravském Krumlově nezachovává ustanovení jazykového zákona,

t. 282/XIV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 392/VII. 36, 21. IV. 1936; 5.

že se proti sudetskoněmecké straně předseda Konrád Henlein, užívá zákona o shromážděních a jiných předpisů,

t. 523/VIII. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 630/XIII. 62, 15. X. 1936; 4.

že nebylo zavedeno vyšetřování podle zákona na ochranu republiky proti Karlu Karpelesovi z Brna, Josefská ul. 2/I,

t. 658/XIV.

odpov. t. 715/IV. 76, 21. I. 1937; 7.

že úřady I. stolice neustále bez důvodu a proti zákonu rozpouštějí schůze, je omezují, a že často porušují jazykový zákon,

t. 667/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

že úřednice šumperského poštovního úřadu odepřela telefonní spojení s Hodonínem,

t. 694/XXII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/I. 96, 27. IV. 1937; 25.

o přehmatu velitele štramberské četnické stanice Vlasáka,

t. 888/XXI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XIX. 112, 29. IX. 1937; 11.

že orgán frývaldovské stát. policie Frant. Huňka ztýral Rudolfa Erglera, dělníka ze Sandhýblu,

t. 888/XXXII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že se Národní jednota vměšuje do státní správy,

t. 902/VIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

o služebních poklescích dr Prochasky, správce expositury stát. policie v Javorníku,

t. 960/XIV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že tři zástupci expositury stát. policie ve Vízmberku proti zákonu rozpustili nenucený večírek na rozloučenou, pořádaný při t. zv."Dovolené matek" dne 17. VII. 1937 o 9. hod. večerní v ozdravovně v Koutech,

t. 1039/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XVI. 129, 27. I. 1938; 8.

o nedostatku nestrannosti při vyšetřování nešvarů uvedených v interpelacích,

t. 1208/II. 130, 22. II. 1938; 4.

o útocích opavského stát. zastupitelství proti sudetskoněmecké straně, předseda Konrád Henlein,

t. 1258/VI. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1331/XIV. 148, 10. V. 1938; 6.

o nepřístojném chování státního policisty,

t. 1354/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. policie v Mor. Ostravě obtěžovala a špatně nakládala se státním občanem,

t. 1361/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že president krajského soudu v Opavě dr Reinelt proti zákonu ovlivňuje právo svobodného projevu mínění,

t. 1366/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Zierhuta, aby proti posl. inž. Künzlovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil v 5. schůzi posl. sněmovny.

5, 25. VI. 1935; 75.

zpr. t. 100; zprav. dr Neumam;

udělena veřejná důtka 12, 8. XI. 1935; 29.

kraj. soud v Opavě (přečiny podle § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)

47, 26. V. 1936; 5.

zpr. t. 720; zpráv. dr Neuman;

vydán 85, 5. III. 1937; 44.

kraj. soud v Opavě (přečin podle § 14, č. 5 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána 102, 8. VI. 1937; 5.ISP (příhlásit)