Franz Krejčí

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREJČI Franz

III. voleb. kraj

DSD

Nastoupil na místo posl. A. Schäfera, jenž se vzdal posl. mandátu.

Slib vykonal 25, 21. I. 1936; 6.

Volba verifikována 40, 29. IV. 1936; 108.

Byl členem výb. techn.-doprav., zeměd. a živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož pozůstalých po nich, (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 63.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880); mluví též o stávce textil. dělníků u fy Etrich v Mladých Bukách.

96, 27. IV. 1937; 16.ISP (příhlásit)