Endre Korláth

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KORLÁTH Endre, Dr.

XXII. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí mimořádné podpory rolníkům o postiženým krupobitím dne 12. července 1936 v okrese berehovském, t. 674.

65, 27. XI. 1936; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 60.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o autonomii Podkarpatské Rusi.

67, 30. XI. 1936; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse za dne 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 3.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

134, 3. III. 1938; 19.

Interpelace:

o obcházení ustanovení zákonů o pozemkové reformě v konkrétních případech,

t. 672/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

o užívání § 20, odst. 2 vl. nař. č. 250/1935 Sb. z. a n. u soudů,

t. 672/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 757/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

o nepovolování zemědělských vyrovnání statkářům maďarské národnosti,

t. 769/XXII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 857/VII. 92, 15. IV. 1937; 3.

o neodůvodněném úředním uzavření budovy městského divadla v Užhorodě

t. 853/V. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1038/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

o respektování práva jazyka maďarského ve schůzích kraj. zastupitelského sboru v Podk. Rusi a neodůvodněných přehmatech censury,

t. 876/VII. 97, 13. V. 1937; 4.

o užívání jazyka maďarského v krajinském zastupitel. sboru v Podk. Rusi, a o trestném pokračování zahájeném proti krajin. poslanci podkarpatoruskému Aladárovi R. Vozárymu,

t. 888/XXVII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1243/II. 133, 25. II. 1938; 19.

o jazykové praxi u krajského soudu v Užhorodě,

t. 1135/XI. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1247/X. 136, 8. III. 1938; 3.

o jazykové praxi krajinského úřadu v Užhorodě,

t. 1152/X. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1307/I. 147, 26. IV. 1938; 8.

o terorisování zaměstnanců hotelu "Carlton" v Bratislavě,

t. 1265/III. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1373/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o četnické prohlídce provedené v stát. reálním gymnasiu v Berehovu,

t. 1372/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o rozpuštění zpěváckého spolku církve reformované v Novoselo a o trestním stíhání jeho členů,

t. 1372/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o útoku na svobodu politického přesvědčení zaměstnanců města Berehova,

t. 1372/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o násilnostech, spáchaných v souvislosti se sestavováním evidence členů spojené strany krajinské křesť.-soc. a maďarské národní na Podk. Rusi,

t. 1372/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

118, 1. XI. 1937; 4.ISP (příhlásit)