Jozef Kopasz

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPASZ Jozef

XX. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a zdrav.

Stal se hosp. klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na pomoc postiženým požárem v Modre, okres Humenné a v Ladomirově, okres Snina, t. 1033.

112, 29. X. 1937; 10.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936. (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 37.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o válečných poškozencích.

141, 17. III. 1938; 28.

Interpelace:

v záležitosti neudržitelných poměrů na východním Slovensku,

t. 1165/VII. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1296/VIII. 145, 5. IV. 1938; 4.ISP (příhlásit)