Ernst Köhler

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÖHLER Ernst

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., soc. pol., ústav.-práv., rozp., zásob. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby se provedla pomocná opatření pro chmelaře v žateckém území, poškozené těžkými bouřemi, t. 621.

60, 7. X. 1936; 8.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím: Košťany, Mstišov, Dubí, Drahůnky, Běhánky, Cukmantl, Přítkov, Vrchoslav a Krupka, všem v pol. okr. teplicko-šanovském, které byly poškozeny bouří dne 12. V. 1937, t. 919.

100, 3. VI. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 9.

Interpelace:

že na schůzích sudetskoněmecké strany v Kadani byl proti zákonu přítomen tajný policista,

t. 352/VI. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 530/VI. 56, 24. VI. 1936; 67.

o nezákonitém vyšetřování četnictva ve falknovském okrese,

t. 446/XIV. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 626/XIII. 61, 8. X. 1936; 34.

o trýznivém chování zástupce chabarovického policejního komisařství na shromáždění sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein,

t. 586/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/V. 68, 1. XII. 1936; 94

že se na budovách patřících obci Malému Újezdu v okrese teplickém vztyčuje rudý prapor světové revoluce,

t. 658/XI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

že bílinský okresní úřad nedbá jazykových práv,

t. 667/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/VII. 86, 11. III. 1937; 4.

o opětném vyvěšování praporu světové revoluce na budově obecního úřadu v Hostomicích nad Bílinou,

t. 737/VI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XXII. 98, 20. V. 1937; 4.

o jednojazyčném českém označení hlavního města státu na agitačním prospektu Čedoku,

t. 960/XX. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1092/IV. 115, 15. XI. 1937; 3.

že okres. zprostředkovatelna práce v Lovosicích poškozuje nezaměstnané stát. občany německé národnosti,

t. 996/X. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1109/IX. 116, 27. XI. 1937; 5.

o omezení svobody pohybu při cestě Konráda Henleina volebním krajem VI.,

t. 1069/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/VIII. 130, 22. II. 1938; 5.

že se vojíni dopouštějí přehmatů na občanských osobách,

t. 1222/XVIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1350/XXII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. policejní úřad v Bílině provádí výslechy proti zákonu,

t. 1324/VI. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/XXIV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o protizák. jednání stát. policej. úřadu v Duchcově při domovní prohlídce, provedené u Jos. Köhlera v Hrdlovce,

t. 1339/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

že četnický strážmistr Ladislav Zámečník ztýral děti,

t. 1361/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizák. úředním jednání úředníka Hlaváče a aktuára Kaliny od stát. policejního úřadu v Bílině,

t. 1361/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soudu v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

29, 27. II. 1936; 4.

okr. soud v Dubé (přestupek podle §§ 2 a 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 812; zprav. J. Dvořák; nevydán.

96, 27. IV. 1937; 24.

okr. soud v Chomutově (přestupky podle §§ 2 a 3 zákona o ochraně cti)

27, 18. II. 1936; 7.

zpr. t. 813; zprav. V. Košek; nevydán

91, 9. IV. 1937; 11.

kraj. soud v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

94, 22. IV. 1937; 4.

discip. komise pro učitelstvo národních škol při něm. odboru zem. škol. rady v Praze (disciplinární stíhání)

65, 27. XI. 1936; 6.

zpr. t. 822; zprav. dr Neuman; nevydán.

97, 13. V. 1937; 8.

kraj. soud v Olomouci (přečin podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)