Bruno Köhler

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1989

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÖHLER Bruno

IV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., stál. (náhr.), ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. V. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby neprodleně bylo pomoženo pracujícímu lidu v německém území Československé republiky, t. 70.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydání zákona proti únosu, t. 333.

31, 5. III. 1936; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 24.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády

6, 26. VI. 1935; 3.

o vlastní imunitní věci (t. 103)

12, 8. XI. 1935; 29.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 84.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank (t. 1315); mluví též o sudetoněmecké straně.

147, 26. IV. 1938; 28.

Věcná poznámka:

jménem klubu komunistických poslanců ke kapitole "Vůdcové sudetoněmecké strany jako političtí dobrodruzi a provokatéři" a k událostem v Teplicích-Šanově

112, 29. X. 1937; 14.

Interpelace:

že českolipský okresní hejtman zakázal veřejnou schůzi s programem: "Zpráva dělnického delegáta o jeho dojmech v Sovětském svazu",

t. 286/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XVIII. 47, 26. V. 1936; 5.

že byl v Rumburku zakázán nápis Slavnost na počest Lenina, Liebknechta a Luxemburgové,

t. 291/V. 27, 18. XI. 1936; 6.

odpov. t. 470/XIV. 49, 4. VI. 1936; 4.

o zabavení brožury "1000 čeká ještě na amnestii"

t. 552/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 630/XVI. 62, 15. X. 1936; 4.

že pražské zemské finanční ředitelství proti zákonu svévolně odmítá německé dopisy,

t. 771/VI. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 842/I. 88, 31. III. 1937; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost klubu poslanců Sudetské něm. strany, aby proti posl. B. Köhlerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok, kterého použil proti členům tohoto klubu.

6, 26. VI. 1935; 66.

zpr. t. 103; zprav. dr. Hula;

udělena veřejná důtka. 12, 8. XI. 1935; 30.

okr. soud v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a § 18, č. 2 zák. na ochranu republiky)

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

32, 17. III. 1936; 5.

Volán k pořádku:

61, 8. X. 1936; 26.ISP (příhlásit)