Franz Kögler

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÖGLER Franz

V. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in., ink., kult. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrh resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské

10, 6. XI. 1935; 25.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 24.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 47.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 29.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 42.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 20.

Interpelace:

o zamýšlených zákonitých opatřeních vlády k zajištění nároků pojištěnců vídeňské životní pojišťovací společnosti Fénix, ředitelství pro Československou republiku v Praze, a k zajištění existence zaměstnanců této pojišťovny,

t. 711/IX. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 757/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.ISP (příhlásit)