JUDr. Vlastimil Klíma

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1987

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLÍMA Vlastimil, Dr.

I. A voleb. kraj

NSj-NJ

Nastoupil na místo zemřelého posl. dr Karla Kramáře.

Slib vykonal 101, 4. VI. 1937; 26.

Volba verifikována 112, 29. X. 1937; 5.

Byl členem výboru im. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 18.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku, t. 1225).

132, 24. II. 1938; 3.

Interpelace:

o návštěvě generál. sekretáře III. internacionály Dimitrova v Československu,

t. 1094/V. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1243/XII. 133, 25. II. 1938; 19.

o národnostních a jazykových poměrech a o přehmatech říšskoněmeckých státních zaměstnanců na nádraží v Chebu,

t. 1188/VI. 129, 27. I. 1933; 8.

odpov. t. 1382/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)