František Klajban

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1971

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLAJBAN František

XVIII. voleb. kraj

ČNS-Ľud.

Nastoupil na místo zemřelého Vl. Polívky.

Slib vykonal 147, 26. IV. 1938; 6.

Volba verifikována 150, 2. VIII. 1938; 4.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 17. XI. 1938.

154, 18. XI. 1938; 2.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16, XII. 1938; 3.ISP (příhlásit)