František Kendra

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KENDRA František

XXI. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obcím postiženým živelními pohromami, t. 1392.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o veřejné stráži zemědělské (t. 2) a o zákonu o ochraně polního majetku (t. 3).

25, 21. I. 1936; 24.

Interpelace:

ve věci zakoupení domu pro obecné účely v Slovenských Raslavicích, okr. Bardiov,

t. 210/V. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 378/VI. 36, 21. IV. 1936; 5.ISP (příhlásit)