JUDr. Adolf Kellner

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KELLNER Adolf, Dr.

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., rozp. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, ze při roku k vykonání vyjevovací přísahy má býti dlužník dotázán na nařikatelné převody majetku, t. 585.

60, 7. X. 1936; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpuštění politických stran (t. 385).

36, 21. IV. 1936; 20.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení, (t. 880); odpovídá též na vývody F. Krejčiho o stávce textil. dělníků u fy Etrich v Mladých Bukách.

96, 27. IV. 1937; 19.

Interpelace:

o protizákonném postupu při jmenování sociální komise ve Vrchní Orlici,

t. 282/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/V. 47, 26. V. 1936; 5.

o postupu četnictva v Königshanu při vydávání pohraničních průkazů,

t. 337/III. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 461/XXIII. 47, 26. V. 1936; 5.

že byl zakázán slavnostní průvod při slavnosti tělocvičné župy, která se koná dne 28. VI. 1936 v Trutnově,

t. 586/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/VI. 70, 3. XII. 1936; 106.

o pojmu "menšinových soudů",

t. 603/XXIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

o nedbalém úřadování okresního úřadu v Trutnově při udáních živnostníků proti břídilství,

t. 607/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XIV. 80, 18. II. 1937; 4.

že trutnovský okresní soud nezachovává jazykový zákon,

t. 649/IX. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 757/X. 78, 11. II. 1937; 6.

že příslušné státní zastupitelství nepodalo návrhu podle § 493 tr. ř. proti časopisu "Národní politika" ze dne 29. VII. 1936,

t. 672/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 791/VIII. 82, 25. II. 1937; 3.

o nákupu drahých neprávnických knih pro soudní knihovny,

t. 672/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 757/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

o vojenských výtržnostech v Trutnově,

t. 694/XIII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 845/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

o urážce sudetských Němců vrchním soudem v Praze oficielním užíváním označení "zněmčené území",

t. 738/III. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XX. 98, 20. V. 1937; 4.

o počtu čsl. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva vnitra,

t. 744/III. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

aby bylo urychleno vyřizování jazykových stížností a vyšetřování v politických trestních věcech,

t. 771/VII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 910/XXII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o národnostním složení senátu pro spory o příslušnost,

t. 790/XV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 1038/III. 112, 29. X. 1937; 10.

o neudržitelných dopravních poměrech v Krompachu u Cvikova v Čechách,

t. 831/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/II. 112, 29. X. 1937; 10.

o rozličných nešvarech na nádraží Svoboda n. Úpou-Janské Lázně,

t. 831/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XXI. 112, 29. X. 1937; 10.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXIII. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXIV. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXV. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXVI. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXVII. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXVIII. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXIX. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXX. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXXI. 130, 22. II. 1938; 5.

o protizákonném odnětí pohraniční propustky Augustu Schlagnerovi v Trčkově čp. 7, okr. Nové Město n. Met. a o zabavení jeho protézy,

t. 1330/II. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

disc. rada adv. komory v Praze (disciplinární stíhání).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 404; zprav. dr Hula; vydán.

48, 27. V. 1936; 38.

disc. rada adv. komory v Praze (disciplinární stíhání).

60, 7. X. 1936; 8.

zpr. t. 727; zprav. dr Dufek; vydán.

91, 9. IV. 1937; 10.

kraj. soud v Jičíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.ISP (příhlásit)