Franz Katz

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KATZ Franz

VII. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in., ink. parl. úsp. kom. a ústav.-práv.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby se ihned učinila pomocná opatření pro obyvatele v Chebu, postižené živelní pohromou, t. 928.

100, 3. VI. 1937; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 9.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (t. 1268).

140, 16. III. 1938; 4.ISP (příhlásit)