Antonín Chmelík

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHMELÍK Antonín

I. A voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. X. 1935; 12.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou dne 11. června 1935 na Novoknínsku v okrese Příbram, t. 23.

4, 24. VI. 1935; 4.

ve věci novelisace vlád. nař. č. 143/1922 (pravidla o vybírání obecní dávky ze zábav) ve znění vlád. nařízení č. 15/1928 a č. 212/1931 Sb. z. a n., t. 376.

35, 26. III. 1936; 5.

na novelisaci všech finančních osnov, týkajících se financí svazků územní samosprávy, t. 377.

35, 26. III. 1936; 5.

na zřízení expositury okresního úřadu v Mladé Vožici, t. 544.

56, 24. VI. 1936; 3.

na zřízení expositury okresního úřadu v Soběslavi, t. 739.

76, 21. I. 1937; 7.

na změnu a doplnění zákona ze dne 26. III. 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu, t. 1051.

112, 29. X. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 18.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 14.

o zákonu o drahách (železniční zákon) t. 698.

74, 15. XII. 1936; 7.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a někt. sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320).

146, 7. IV. 1938; 29.

Interpelace:

že pěstování sportu na Moravě, Slovensku a Podk. Rusi je podrobeno dekretu dvorské kanceláře z r. 1836,

t. 88/XXII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XVI. 29, 27. II. 1936; 4.

ohledně úpravy (odstranění) železničních přejezdů, vedoucích přes ulice a výpadové silnice, a ohledně úpravy t. zv. výpadových silnic, jdoucích z Velké Prahy, a zastavení prohrábkových prací pod Vranskou přehradou,

t. 362/XI. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti regulačních plánů obce pražské a státní regulační komise,

t. 362/XII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti nevyřizování podaných žádostí Pražské Městské spořitelny,

t. 430/XII. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci komunistických násilností v Suchdole a trvalého zajištění bezpečnosti tamtéž a ve věci ochrany příslušníků Národního sjednocení před komunistickým terorem,

t. 469/XIX. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/VI. 61, 8. X. 1936; 34.

o vydání nového jednotného rybářského zákona,

t. 831/II. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o vyúčtování a vyplacení doplatku z trhové smlouvy ze dne 28. XII. 1923, č. j. 1343-I-A-24, se strany čsl. státu obci pražské za pozemek pro výstavbu českých vysokých škol technických v Praze a o vyúčtování komunikačních prací, které z důvodů dopravních a veřejné bezpečnosti provedla obec pražská za státní správu,

t. 1139/XIII. 123, 9. XII. 1937; 4.

o novelisaci asanačního zákona pražského a o urychlení předložení návrhu zákona o odstranění stavebních a zdravotních závad v obcích,

t. 1139/XIV. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1296/V. 145, 5. IV. 1938; 4.

o novelisaci obecního řádu (obecní statut) pro hlav. město Prahu,

t. 1139/XVII. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1267/XII. 142, 18. III. 1938; 33.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (trojnásobný přečin podle § 14, č. 5, přečin podle § 14, č. 6 a přečin podle § 18, č. 1 a 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

32, 17. III. 1936; 5.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

14, 15. XI. 1935; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

okr. soud trest. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti).

112, 29. X. 1937; 12.ISP (příhlásit)