Antonín Chloupek

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHLOUPEK Antonín

I. B voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů,

t. 484. 49, 4. VI. 1936; 4.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1348

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků)

149, 12. V. 1938; 10, doslov 36, oprava tiskových chyb 38.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 357) a o zákonu o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, (t. 355).

32, 17. III. 1936; 23.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 23.ISP (příhlásit)