Josef Dvořák

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DVOŘÁK Josef

VIII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., in., rozp., techn.-doprav., zahr. a živn.-obch.

Pozbyl mandátu nálezem voleb. soudu z 25. IV. 1936. Po něm nastoupil Karel Procházka.

39, 28. IV. 1936; 3.

Návrh doplňovací:

k t. 242. 24, 20. XII. 1935; 32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o spotřební dani z kyseliny octové (t. 236), o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244), o zákonu, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 237), o zákonu, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (t. 239); též o demonstracích na Staroměstském nám. v prosinci 1935.

23, 19. XII. 1935; 19.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

30, 28. II. 1936; 36.

Interpelace:

o šikanování nemocného vojáka Josefa Skály u pěšího pluku č. 21 v Čáslavi,

t. 318/V. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/III. 50, 5. VI. 1936; 21.

o svévolném postupu okresního úřadu a četnictva v Pardubicích,

t. 318/VI. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 392/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

o arogantním a nezákonném postupu okresního hejtmana Štolby v Něm. Brodě,

t. 352/XI. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 547/VII. 58, 26. VI. 1936; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Plzni (pro zločin podle §§ 81, 87 tr. z., § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky, přečin podle § 283 tr. z. a přestupek podle § § 3 a 19 shromažďov. zákona).

4, 24. VI. 1935; 4.

zpr. t. 199: zprav. dr Hula; nevydán.

30, 28. II. 1936; 42.ISP (příhlásit)