Josef Dvořák

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DVOŘÁK Josef

II. voleb. kraj

Rep.-NJ

Nastoupil po zemřelém dr F. Staňkovi.

Slib vykonal 59, 27. VI. 1936; 4.

Volba verifikována 76, 21. I. 1937; 4.

Byl členem výb. im. a in.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 810

(im. P. Teplanského) 96, 27. IV. 1937; 24.

im. výb. zpr. t. 812

(im. E. Köhlera) 96, 27. IV. 1937; 24.

im. výb. zpr. t. 872

(im. dr Neuwirtha) 104, 11. VI. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 971

(im. R. Kleina) 148, 10. V. 1938; 15.

im. výb. zpr. t. 1086

(im. dr Neuwirtha) 148, 10. V. 1938; 16.

im. výb. zpr. t. 973

(im. B. Rodovského) 149, 12. V. 1938; 40.

im. výb. zpr. t. 1087

(im. dr Branžovského) 149, 12. V. 1938; 40.

im. výb. zpr. t. 1088

(im. dr Branžovského) 149, 12. V. 1938; 40.ISP (příhlásit)