PHDr. Karel Domin

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOMIN Karel, Dr.

VIII. voleb. kraj

NSj.-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. kult.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na sloučení obou německých vysokých škol technických ve školu jedinou, t. 134.

15, 4. XII. 1935; 9.

na úpravu remunerací vysokoškolských vědeckých pomocných sil, t. 135.

15, 4. XII. 1935; 9.

aby učení plování stalo se na školách povinným, t. 515.

53, 16. VI. 1936; 4.

aby byla urychlena stavba nové školní budovy v Nýřanech, t. 574.

59, 27. VI. 1936; 25.

na úpravu výchovného pro nezaopatřené děti, t. 696.

72, 10. XII. 1936; 4.

na zřízení obchodní akademie v Klatovech, t. 803.

84, 4. III. 1937; 4.

na vydání zákona na uctění památky posl. dr Karla Kramáře, předsedy první vlády republiky Československé, t. 1030.

112, 29. X. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvků na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrh pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 50.

Návrhy resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 70.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 26.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 32.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

42, 7. V. 1936; 22.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 77.

o zákonu, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské (t. 676).

76, 21. I. 1937; 16.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 13.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

100, 3. VI. 1937; 11.

Interpelace:

o náhlém zproštění p. Jos. Jaroše funkce předsedy Obchodní a živnostenské komory v Plzni a o chystaných změnách v předsednictvu Obchodní a živnostenské komory v Čes. Budějovicích,

t. 305/XXIII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/I. 50, 5. VI. 1936; 21.

ve věci desetiprocentní restrikce vysokoškolských asistentů,

t. 424/XVI. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci delegace Vojenského zeměpisného ústavu na IV. sjezdu slovanských geografů a etnografů v Sofii,

t. 655/XI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 750/XVI. 78, 11. II. 1937; 6.

o projektovaném přemostění Divadelní ulice mezi Národním divadlem a zamýšlenou novostavbou jeho administrativní a skladištní budovy,

t. 691/VII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/IX. 91, 9. IV. 1937; 3.

o neodůvodněném zabavení listu "Šumavan" č. 15,

t. 831/III. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 925/XVI. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci projektované Petřínské komunikace,

t. 858/XVI. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1109/II. 116, 27. XI. 1937; 5.

ve věci postavení školní budovy pro stát. obecnou školu s českosl. jazykem vyučovacím ve Lhotě u Dobřan, okr. Stříbro,

t. 858/XVII. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 983/VI. 110, 26. VI. 1937; 3.

o započítávání služby na měšťanských školách kandidátům profesury při přestupu na střední školu,

t. 1089/VII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1267/IX. 142, 18. III. 1938; 33.

ve věci kartelu papíren a zdražování papíru,

t. 1089/VIII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1243/X. 133, 25. II. 1938; 19.

ve věci nadání Jana Petra hraběte Straky a Strakovy akademie,

t. 1115/V. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1296/III. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci spojení Národního divadla se zamýšlenou novostavbou jeho pomocné budovy,

t. 1152/I. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1296/VII. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci vyclívání semen a herbářů, jakož i vědeckého materiálu pro stát. ústavy a pro vědecké pracovníky,

t. 1188/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1382/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci projektu novostavby resp. přestavby budovy pro hlavní poštovní a telegrafní úřad v Praze II.,

t. 1244/VIII. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1350/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)