Andrej Devečka

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DEVEČKA Ondrej

XIX. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 1. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. kult.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na pomoc obyvatelům města Revúca, postiženým katastrofálním požárem, t. 1318.

146, 7. IV. 1938; 38.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 92.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů, národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 26.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr. Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 5.ISP (příhlásit)