MUDr. Jan Bělehrádek

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BĚLEHRÁDEK Jan, MUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 187

(zákon o obnovení university v Olomouci).

33, 21. II. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 53.ISP (příhlásit)