Dr., h. c. Josef Plojhar

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1981

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PLOJHAR Josef, Dr. h. c.

L

13 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Jmenován ministrem zdravotnictví.

2, 12. 7. 1960; 130.ISP (příhlásit)