JUDr. Jozef Kyselý

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KYSELÝ Jozef, JUDr.

SO

286 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena: 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Zpravodajem:

předsednictva NS

o začlenění čs. akademie zemědělských věd do čs. akademie věd (P-14).

P 28, 11. 5. 1962.

předsednictva NS

(o vydaných zákonných opatřeních předsednictva NS, t. 5-P, 16-P, 17-P).

16, 19. 12. 1962; 71.

k doplňovací volbě soudců z povolání Nejvyššího soudu.

20, 9. 7. 1963; 112.

předsednictva NS

o vydaných opatřeních předsednictva NS 22-P, 23-P.

22, 5. 12. 1963; 135.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 99.

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. X. 1960; 34.

k výkladu ministra zahraničních věcí k zahraničně politickým otázkám.

18, 6. 3. 1963; 61.

Dotaz:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 184).

25, 25. 3. 1964; 27.ISP (příhlásit)