Josef Závěta

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1975

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ZÁVĚTA Josef

ČSL

183 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákona o některých změnách v nemocenském pojištění. /t. 37/

6, 16. 6. 1965; 140.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 300.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 127.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 57.

k programovému prohlášení

23, 24. 4. 1968; 73.

k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech /t. 186/

24, 27. 6. 1968; 304.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým prohlášením

26, 13. 9. 1968; 60.

k vládnímu návrhu zákona /t. 234/

29, 20. 12. 1968; 229.

Interpelace, dotazy a náměty:

problémy zaměstnanosti žen v hornickém okrese Karviná

14, 7. 4. 1967:, 242.

Odpověď písemně.ISP (příhlásit)