RSDr. Martin Vaculík

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VACULÍK Martin

KSČ

134 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro národní výbory/

k vládnímu návrhu ústavního zákona o národních výborech působících v hl. m. Praze a k vládnímu návrhu zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 47, 65.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 52.

k vládnímu návrhu zákona

- ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/

- zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 24.ISP (příhlásit)