Jaroslav Pražák

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PRAŽÁK Jaroslav

ČSS

109 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zdravotního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 208.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 272.ISP (příhlásit)