MUDr. Antónia Petrusová

Narozena: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PETRUSOVÁ Antonia, MUDr.

B

257 /Středoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 23. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Ověřovatelkou NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členkou předsednictva NS a předsedkyní zdravotního výboru NS

12, 25. 10. 1966; 41.

Členkou komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zproštěna členství v komisi poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody

14, 7. 4. 1967; 241.

Předsedkyní komise k sledování průběhu tajných voleb presidenta republiky

20, 29. 3. 1969; 15.

Zpravodajka:

/výborů ústavně právního, pro národní výbory, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje, zemědělského, kulturního a zdravotního/

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 213, 312.

podává zprávu o zdravotní situaci, a to zejména v Praze

26, 26. 8. 1968; 6.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /tisk 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 215.

zpráva jako předsedkyně komise po provedení volby předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 15.

k programovému prohlášení

23, 24. 4. 1968; 78.

k vládnímu návrhu /t. 225, 226, 227, 228, 224/

29, 19. 12. 1968; 149.ISP (příhlásit)