Karel Mestek

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MESTEK Karel

KSČ

39 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

23, 25. 4. 1968; 183.ISP (příhlásit)