Jan Mátl

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MÁTL Jan

ČSS

9 /Hl. m. Praha/

Slib vykonal 2, 24. 9. 1964; 9.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Uvolněn z výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

4, 11. 12. 1964; 262.

Členem výboru zdravotního

4, 11. 12. 1964; 262.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.

Zemřel 10. 7. 1968

26, 13. 9. 1968; 9.

Zpravodajem:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 42.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákona o některých změnách v nemocenském pojištění /t. 37/

6, 15. 6. 1965; 42.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 216.

k vl. n. ústavního zákona o nár. výborech působících v hl. m. Praze a k vl. n. zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 1. 12. 1967; 61.

Interpelace, dotazy a náměty:

jaká opatření učinily resorty ministerstev paliv, těžkého průmyslu, chemie, dopravy a NVP na podkladě usnesení zdravotního výboru ze dne 20. 4. 1962, 30. 10. 1962 a 28. 11. 1962 k otázkám čistoty ovzduší a čištění odpadních vod a jakých bylo dosaženo výsledků?

10, 17. 3. 1966; 252.ISP (příhlásit)