Július Lörincz

Narozen: v roce 1910
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

LÖRINCZ Július

KSS

259 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zpravodajem:

k vl. n. zákona /t. 20/ o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

5, 25. 3. 1965; 147.ISP (příhlásit)