Magdaléna Lapárová

Narozena: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

LAPÁROVÁ Magdaléna

KSS

215 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Ověřovatelkou NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členkou volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /školství/

1, 24. 6. 1964; 126.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 81.

k vl. návrhu zákona o Československé tiskové kanceláři /t. 51/

8, 12. 11. 1965; 240.

k prohlášení vlády /nepřednesený projev/

23, 2. 5. 1968; 272.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá, aby vláda, resorty i podniky zvýšily bezpečnost a ochranu zdraví při práci

6, 18. 6. 1965; 244.ISP (příhlásit)