Václav Kučera

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KUČERA Václav

KSČ

106 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Předseda výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zpravodajem:

/zprav. výborů ústavně práv. a zemědělského/

vládní návrh zákona o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy

14, 5. 4. 1967; 19.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od schůze NS dne 24. září 1964

4, 9. 12. 1964; 15.

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 68.

k vl. n. zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 19.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 62.

Návrhy:

návrh posl. V. Kučery a L. Dohnala na vydání zákona, kterým se mění § 31 zák. č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu NS /t. 126/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje a zemědělského

15, 17. a 18. 5. 1967; 148.ISP (příhlásit)