JUDr. Bohuslav Kučera

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KUČERA Bohuslav, dr.

ČSS

35 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Jmenován ministrem spravedlnosti od 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 6.

Uvolněn z funkce člena výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 182.

Zpravodajem:

k vl. n. zák. /t. 32/, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/

6, 17. 6. 1965; 184.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 8, 13.

podal přehled o zásobování v celé republice

26, 26. 8. 1968; 6.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /řízení národního hospodářství, mezinárodní otázky/

1, 24. 6. 1964; 98.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 44.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 72.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 198.

k vl. n., kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 145.

k vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 198.

k vl. n.

- ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/

- zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou po tavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 29.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 23.ISP (příhlásit)