František Kakos

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KAKOS František

ČSS

93 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 79.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 59.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 199.ISP (příhlásit)